Positieve Psychologie

Psycholoog Utrecht

Positieve psychologie kan een discipline op zich blijken te zijn. Wat ik hoop dat het artikel probeert over te brengen is dat positieve psychologie meer is dan een individuele interventie. Goed ouderschap is een proces van zelf-als-strand geschreven op de rotsen. Ik denk dat dit is wat attitudes in menselijk huilen proberen voort te brengen.

Om emotioneel te blijven waar je bent zijn er twee posities om in te nemen – verdediging of reactie. Om het meeste uit de pijn van de situatie te halen is het belangrijk om de defensieve keuze te maken. De defensieve keuze is om te proberen te controleren wat je kunt – in de hoop de situatie te beheersen. Helaas is dit niet de beste keuze, want als je herhaaldelijk de defensieve keuze maakt, ontzeg je jezelf de kans om het probleem op te lossen.

Het kan best zijn dat er een probleem is en dat de enige aanpak die je voor het probleem kunt hebben een reactie is. Veel van onze pijnlijke situaties vereisen echter een reactie – een passende, kalme reactie om het probleemoplossende proces doorgang te laten vinden. Het doel van de defensieve houding is gedrag dat tegengesteld is aan de emotie van de verdediging. Om door de reacties van de gevoelens van pijn heen te komen, is een slechte communicatie nodig. In de verdediging van slechte gevoelens is de gelofte om ze te overwinnen door zich beter te voelen. Helaas reageert het emotionele publiek via de woede of de frustratie met de houding dat er geen alternatief is. Het emotionele stadium van de emoties van pijn wordt consequent doorlopen met submodaliteiten als woede of frustratie. Het emotionele stadium wordt ook overgenomen door de mentale film van de toekomst die negatief is; er is geen ruimte voor positieve gedachten om binnen te komen. Er is extra mentale energie nodig om de angst voor pijn en de emoties die daarmee gepaard gaan te overwinnen. parabel voorbeelden: cliĆ«nten in triage die niet komen opdagen voor hun medicijnen; de gefrustreerde advocaat die woedend is over de wendingen van de rechtszaak.

Hoe kunnen pijnlijke gevoelens onschadelijk worden gemaakt?

Ondanks wat soms een Messiaanse hoop lijkt, is het van cruciaal belang te aanvaarden dat wij, hoewel we biologische wezens zijn, er niet van genieten ons te koesteren in onze pijn. Pijn heeft veel te veel energie. Het is veel te moeilijk om een pijnlijke innerlijke ervaring af te schudden. Om de emotionele gevolgen van pijn te overwinnen is het doel om er een weg doorheen te vinden. Het ontspannen van de emoties brengt met zich mee dat je uitzoekt wat er in je lichaam gebeurt. Het is pijnlijk duidelijk dat met een verhoogd bewustzijn van deze onthullende gewaarwordingen, de pijn wordt verzwakt. Het wordt niet begrepen door analyse zoals men het wil maken. Het is het doel om de emotionele ervaring te kunnen voelen. Het is om de aard en de uitvoerbaarheid van het emotioneel/fysieke proces te ontdekken. In zijn vervreemde oorsprong – de pijn – kunnen pijnlijke, kwellende, schokkende stukjes ervaring zijn. Dit is het resultaat van een gebrek aan begrip van de extreme aard van de pijn en het effect ervan op het lichaam. Het proces van het ervaren van de relatie tussen het pijnlijke lichaam, gedachten, woede, en de emoties van pijn is de essentie van een uiterlijke benadering van herstel. De behoefte om te werken met emotie en zonder er voorbij te komen: te geloven dat gevoelens kunnen worden bevroren en in een soort van04geheugen kunnen worden gezet. Hypnotherapeuten proberen dit feit al een aantal jaren te onderkennen in het therapeutische werk dat zij faciliteren. Besteed aandacht aan je gedachten in tijden van pijn. Ook die zijn in je hersenen aanwezig en ze werken tegen de ervaring in. Vandaar dat het werk van psychotherapeuten en psycho-analytische benaderingen in wezen “Firdtocering” is. Het werk van hypnotherapeuten is om in te grijpen en het denkpatroon te herstructureren op een manier die in overeenstemming is met je lichaam en emoties. De emotie of het idee geassocieerd met de pijn of de stress is een fenomeen. Hetzelfde kan natuurlijk ook in omgekeerde richting werken. Conditionering uit het verleden drijft het conflict aan met behulp van zijn eigen mechanismen van uithoudingsvermogen. Deze cyclus genereert emoties met een zeer onstabiele samenstelling.

Of de pijnen die je voelt nu nieuw en tastbaar zijn of vers en abstract, ze zijn aan jou om te bepalen. Je wordt uitgenodigd om je pijn te onderzoeken via het model van hypnose.