Hoe burnout te voorkomen

Burn out Utrecht

Als je je afvraagt hoe iemand met burnout zich gedraagt, vraag die persoon dan hoe hij of zij werkt. Probeer het gedrag te herleiden tot specifieke routines, tot een gevoelstoestand, tot een specifieke opeenvolging van neurologische gebeurtenissen. Als je de precieze oorzaak niet kunt achterhalen, dan heb je een diagnostisch probleem, dat tonisch-clonische gezondheidsstoornis wordt genoemd. Bij dit type gezondheidsstoornis ervaar je symptomen die alleen op angst lijken, maar veel ernstiger blijken te zijn. De symptomen duren vaak drie weken, vaak enkele maanden en zijn meestal neurologisch van aard. Om de diagnose te stellen is het soms nodig een astress sens klinisch beoordelingsinstrument te gebruiken.

De Internationale Brandwondenstichting helpt al haar hele geschiedenis mensen en organisaties, en het kan worden toegeschreven aan vele factoren: de individualiteit van het beroepscomplex, de geschiedenis van crises, het overlevingsinstinct, maar vooral de survival of the fittest, een eigenschap die is aangepast door de overlevenden van de polio pandemie en drie wereldoorlogen. Burning out stelt je in staat je werk te doen, je taken uit te voeren en in je kantoor te leven zonder iedereen in de steek te laten. Als je je werk niet aankunt, kan niemand het voor je doen en dat kan je een schuldgevoel of een waardeloos gevoel geven, waardoor je de reden van je bestaan vergeet. Je kunt je leven zo op het spel zetten, en zodra een aantal van je collega’s weggaan of worden ontslagen, stijgt je stressniveau. Als je eenmaal een tijdje bezig bent, kun je een perfectionisme ontwikkelen, en kan Repetitive Strain Injury beginnen.

Adressieve en angstige mensen kunnen ook vrij regelmatig symptomen van een escalerende burn-out vertonen. Ze hebben de neiging te denken dat ze persoonlijk de beste zijn en dat niets hen in de weg kan staan, en ze verliezen hun interesse in hun werk. Sommige burn-outs zijn productief, en dat kan het zijn als je worstelt met een bijzonder aangrijpend of stressvol medisch probleem; andere burn-outs kunnen ervoor zorgen dat je je prikkelbaar, gevaarlijk, ongelukkig en onbegrijpelijk beschadigd voelt. Zodra de stress zo groot wordt dat het onmogelijk wordt om het werk af te maken, is de beste optie om jezelf op te sluiten in je huis en je te verwijderen uit de situatie, maar de andere optie is om te proberen het te voorkomen.

Artsen adviseren stresswerkers vaak om copingmechanismen aan te leren, omdat de voortdurende stimulatie van stressvolle situaties letterlijk een ravage kan aanrichten in het lichaam. De manier waarop je met je burn-out omgaat, hangt af van hoe je in elkaar zit. Idealiter wil je dat je fysiologische systemen goed functioneren, dus als je je lichaamsfuncties uitschakelt om te rusten of te mediteren, zul je in staat zijn om op een hoger niveau te functioneren. Aan de andere kant, als je ervoor kiest om je fysiologische reacties te negeren en door te gaan met je interactie in stressvolle situaties, zullen je reacties op deze situaties hoog blijven en kort daarna, zul je in een periode van relatieve depressie terechtkomen.

Burnout kan dus zowelxaialandductaal zijn, wat betekent dat de fysieke en de emotionele reacties direct aan elkaar gerelateerd zijn. Om burnout te voorkomen, wil je omgevingen vermijden die je steeds angstiger en depressiever maken, zodat je fysiologische systemen de controle over je emoties kunnen overnemen. Soms is de juiste combinatie van emotionele reacties alles wat nodig is om te voorkomen dat een negatieve ontmoeting een succesvolle werkrelatie vernietigt.

Hoe Burnout voorkomen:

Als u de specifieke oorzaken van uw burn-out niet kunt aanwijzen, kunt u in ieder geval de belangrijkste oorzaken aanpakken. Hier volgen enkele van de meest voorkomende stressfactoren op de werkplek die bijdragen aan een burn-out:

Het opbouwen van interpersoonlijke relaties: Mensen die lichamelijk fit zijn, doen het meestal beter op het werk omdat ze niet op zichzelf en hun hokje blijven. Ook zijn ze sociaal vaardiger en maken ze vaker contact met collega’s. Omdat ze het goed doen, zijn ze in staat om meer verantwoordelijkheid voor het werk op zich te nemen. Als u daarentegen niet erg fit bent, zult u niet in staat zijn deze extra rol op u te nemen, en als u ondanks uw beperkingen toch een bekwame medewerker probeert te zijn, kunnen anderen u als onbetrouwbaar beschouwen. Als u uw verantwoordelijkheden niet op u kunt nemen, zult u waarschijnlijk als onbetrouwbaar worden gezien, en uw baan zal er waarschijnlijk onder lijden.

lange perioden van zitten in uw werkomgeving, en

gebrek aan sociaal contact

beide zijn helaas vatbaar voor sociale kwalen als roken, alcoholisme, onregelmatige etenstijden, en ander dergelijk gedrag.

lichamelijke en geestelijke ziekten

overwerkt zijn

ongewoon of zelfs moralistisch zijn op het werk

afstuderen op school, of boek in de hand

moeten inleveren voor examen of bedoeld om cursussen af te ronden, maar nooit inleveren, of een week vrij nemen om naar myhtmlractor te gaan (en ik bel)?

drie of vier dagen vrij in een week

aanval met een psycho mes of ander middelenmisbruik

natuurrampen, zoals aardbevingen of uitbarstingen; en

bedrijfsgerelateerde ongelukken, zoals klachten van klanten die uw kantoor teisteren, of klanttevredenheid, omzetverlies, onkostendeclaraties, enz.